Zboża


Doświadczenie pioniera

Przeładunki zbóż i produktów pochodzenia rolnego to tradycyjna, kontynuowana nieprzerwanie od kilkunastu lat dziedzina działalności firmy Andreas.  Spośród towarów rolnych przeładowujemy:
• zboża
• śruty
• biomasa
• rośliny strączkowe
• granulaty


Szybkość, precyzja, optymalne zarządzanie

Nasze zaplecze techniczne pozwala na jednoczesną pracę w kilku relacjach równocześnie: na statkach, obsługując kolej i samochody, w elewatorze, w  silosach, oraz w hali magazynowej. Oznacza to doskonałą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości przeładowywanych i przechowywanych towarów. Wysokie standardy pracy oraz automatyzacja procesów gwarantują, że Państwa towar jest zawsze w dobrych rękach.

Na terenie terminala zlokalizowane jest laboratorium, które skrupulatnie bada każdą partię towaru przechodzącą przez nasze magazyny. Dzięki temu monitorujemy jakość powierzanego nam towaru już na samym początku procesu.

Przeładowujemy zarówno towary luzem, jak i zjednostkowane ( palety, w big-bagi lub inne pakiety). Zastosowany w naszych silosach system aktywnego dna pozwala na sprawny przeładunek towarów spaletyzowanych.

 

Nawozy


Unikalna specjalizacja

Nieustanny rozwój firmy i stałe dążenie do  lepszej obsługi Klienta było motorem do wprowadzenia nowej  dziedziny działalności firmy-  specjalistycznego przeładunku oraz konfekcji nawozów. Dzięki automatyzacji zachowujemy doskonałą jakość Państwa towarów na każdym etapie procesu przeładunkowego, minimalizując pomyłki oraz straty w cyklach przeładunkowych.


Specjalistyczna infrastruktura

•    Urządzenia przeładunkowe ze stali nierdzewnej o wydajności 250 ton/godzinę
•    Automatyczne wagi porcjowe
•    Technologia transportowa oparta na taśmociągach
•    Automatyczny system załadunku magazynów - pełne wykorzystanie powierzchni magazynowej
•    Automatyczna linia do konfekcjonowania nawozów w worki Big Bag o wydajności 150 ton/godz.
•    Dedykowana bocznica kolejowa wraz z urządzeniami do rozładunku wagonów        
•    Osiem zautomatyzowanych hal magazynowych o pojemności około 10 tyś ton, przeznaczone do składowania nawozów luzem
•    Place składowe o pojemności 15 Tyś ton – do składowania nawozów konfekcjonowanych ( już zapakowanych w worki BB).

Terminal został zaprojektowany w sposób umożliwiającym jego uniwersalne wykorzystanie –we wszystkich  relacjach przeładunkowych w  zakresie importu jak i eksportu nawozów.  Cały proces zapewnia najwyższą jakość przeładowywanych produktów, a nasz terminal należy do najnowocześniejszych tego typu rozwiązań w Polsce.


Pełne bezpieczeństwo

Wszystkie procesy maksymalnie zautomatyzowano,  dzięki czemu wyeliminowano błędy człowieka, a powierzony towar zawsze zachowuje najwyższą jakość. Sterowanie i zarządzanie procesami przeładunkowymi realizowane jest za pomocą specjalistycznego systemu komputerowego.
 

 

Terminal SNOP- siła tradycji


Chociaż  w strategię firmy wpisany jest nieustanny rozwój, szanujemy i kultywujemy lokalne tradycje. Jesteśmy dumni z naszego  terminalu SNOP, rozpoznawalnego na rynku i kojarzonego z portem szczecińskim od ponad 70-ciu lat.  Na początku działalności oferowaliśmy nowoczesne usługi przeładunkowe w oparciu o własny elewator SNOP. Jego możliwości przeładunkowe znacząco wzrosły w ostatnich latach, kiedy to powiększono powierzchnię magazynową o nowoczesne, w pełni skomputeryzowane hale magazynowe.

Obecnie długość naszego nabrzeża wynosi 135 m. Przyjmujemy statki do 8000 DWT. Frachtowanie statków powyżej 145 m powinno być wcześniej uzgodnione z elewatorem i z Kapitanatem Portu ze względu na ograniczenie dopuszczalnego zanurzenia. Dopuszczalna szerokość statków cumujących na nabrzeżu SNOP to 26 m.
Do dyspozycji naszych klientów oddajemy duże place składowe z bocznicą kolejową bezpośrednio przy kei. Przyjmujemy całe wahadła kolejowe, rozładowujemy 18 metrowe zestawy samochodowe. Konstrukcja naszego zaplecza technicznego oraz infrastruktura nabrzeża umożliwia pracę w wielu  relacjach równocześnie.

Nabrzeże Snop, oferujące nam niezależny dostęp do portu, zajmuje drugie miejsce pod względem pojemności Szczecinie.

 

SKŁADOWANIE


Nowoczesna, skomputeryzowana przestrzeń magazynowa

Obecnie pojemność naszego kompleksu magazynowego wynosi blisko 42 000 ton
Na dzień dzisiejszy oferujemy do Państwa dyspozycji:
ELEWATOR SNOP  o pojemności 6 000 ton. Jest to drugi pod względem wielkości elewator w porcie Szczecin
CZTERY SILOSY ZBOŻOWE o pojemności 16 000 ton
HALA MAGAZYNOWA o pojemności 10 000 ton
BOKSY MAGAZYNOWE o pojemności 10 000 ton

Od roku  2009 działają w naszym terminalu nowoczesne silosy- są to 4 zbiorniki stalowe wyposażone w całkowicie skomputeryzowany system zarządzania załadunkiem i wyładunkiem, współpracujący z dwoma wagami elektronicznymi. Nowy system daje możliwość przeładunku średnio 300 ton towaru na godzinę. Silosy wyposażone są w nowoczesny system pomiaru temperatur składowanych towarów.
Zastosowany w silosach nowatorski system aktywnego dna pozwala na przeładunek towarów speletyzowanych, takich, jak granulaty lub pelety ekopaliw. Co 8 minut rozładowywana jest ciężarówka 25 tonowa.
 

 

PRZEŁADUNKI


Tradycja i nowoczesność

Nasze dwie kluczowe specjalizacje w dziedzinie przeładunków  to tradycyjny, świadczony od wielu dziesięcioleci przeładunek zbóż oraz nowa, dynamicznie rozwijająca się gałąź obsługująca przeładunki nawozów.
Chociaż specjalizujemy się w przeładunkach AGRO, nasze terminal i jego zaplecze techniczne jest doskonale przystosowane do obsługi bardzo zróżnicowanego asortymentu, takiego, jak np. stal w wiązkach, kruszywa czy inne produkty masowe.

Nowoczesna linia do konfekcjonowania  w worki Big Bag pozwala na szybkie i sprawne przeładunki towarów spaletyzowanych. Wszystkie procesy magazynowe są zautomatyzowane  i zarządzane komputerowo.
Powierzchnie magazynowe, dzięki wysokowydajnym urządzeniom transportowym oraz przeładunkowym, umożliwiają realizację operacji magazynowych przy zachowaniu wydajności do 250 t/h.

Wyładunku zbóż i pasz ze statków na elewator dokonujemy przy użyciu żurawi samojezdnych, załadunek zbóż i pasz z elewatora na statki odbywa się za pośrednictwem redlerów łańcuchowych i podnośników kubełkowych na elewator.
Rozładunek wagonów i samochodów odbywa się na stanowiskach wyładunkowych na kosze zasypowe, następnie towar transportowany jest systemem redlerów łańcuchowych i podnośników kubełkowych na elewator.
Załadunek wagonów i samochodów odbywa się na stanowiska, do których towar podawany jest z elewatora systemem redlerów łańcuchowych i podnośników kubełkowych.
 

Raty rozładunkowe w relacji:
• samochód elewator 100 t/h
• wagon elewator 100 t/h
• samochód silosy 150 t/h
• statek-samochód 250t/h

Raty załadunkowe w relacji:
• elewator samochód 100 t/h
• elewator wagony 100 t/h
• silosy samochód 150 t/h
• samochód- statek 250t/h

Nabrzeże Północne SNOP II
• długość 131 metrów
• głębokość 7,00 metra

Nabrzeże Południowe SNOP I
• długość 205 metrów
• głębokość 6,90 metra

 

LOGISTYKA


Uprzywilejowana lokalizacja

Naszym atutem jest doskonałe położenie w porcie Szczecin. Bliskość pełnej infrastruktury drogowej, kolejowej, śródlądowej i morskiej sprawiają, że od lat obsługujemy Klientów z całego świata.
 

Szeroki wachlarz specjalistycznych usług

Obsługujemy:
• wagony: 4- osiowe typu GAGS, specjalistyczne typu UGPPS, TADS i TDS
• samochody, zestawy samochodowe zwykłe i specjalistyczne max 50-cio tonowe
Dysponujemy dwiema bocznicami kolejowymi o łącznej długości 900 m. Jednorazowo możemy przyjąć:
• 16 wagonów 4 – osiowych krytych (typu GAGS)
• 22 wagony 2 – osiowe (typu UGPPS )
Dla transportu samochodowego oddajemy specjalnie przygotowane parkingi i wagi samochodowe oraz towarowe.
 

Pełna nowoczesność

Wyładunek i załadunek:
• Wyładunku zbóż i pasz ze statków na elewator dokonujemy przy użyciu żurawi samojezdnych typu RDK 200 zaopatrzonych w chwytaki. Towar podawany jest na kosze zasypowe, a system zabudowanych redlerów łańcuchowych o podłożu teflonowym i podnośników kubełkowych transportuje ładunek na elewator.
• Załadunek zbóż i pasz z elewatora na statki odbywa się za pośrednictwem redlerów łańcuchowych i podnośników kubełkowych na elewator.
• Rozładunek wagonów i samochodów odbywa się na stanowiskach wyładunkowych na kosze zasypowe, następnie towar transportowany jest systemem redlerów łańcuchowych i podnośników kubełkowych na elewator.
• Załadunek wagonów i samochodów odbywa się na stanowiska, do których towar podawany jest z elewatora systemem redlerów łańcuchowych i podnośników kubełkowych.

Wszystkie systemy przenoszenia ładunku są wyłożone teflonem, co gwarantuje ich cichą pracę,  wydłużony czas eksploatacji oraz doskonałą jakość powierzonego towaru. Wszystkie procesy logistyczne są w pełni skomputeryzowane.

 

>>Polityka plików cookies
Nasza kluczowa specjalizacja to przeładunki towarów obsługiwanych przez rynek AGRO.Realizujemy przeładunki szerokiego asortymentu towarów zjednostkowanych na paletach, w big-bag'ach lub innych pakietach.

Świadczymy także usługi specjalistycznego przeładunku nawozów. Dzięki automatyzacji zachowujemy doskonałą jakość Państwa towarów na każdym etapie procesu przeładunkowego, minimalizując pomyłki oraz straty w cyklach przeładunkowych.
zobacz również ∇
ZOBACZ FILM O SPÓŁCE | Folder .pdf
ANDREAS Sp. z o.o.
ul. Nad Odrą 72,
71-820 Szczecin

+48 91 453 86 91
snop@andreas.szczecin.pl
by studio-online.pl
eleWidth:

Width:
Height